Dydaktyka

Informacje o zajęciach prowadzonych w Klinice

Dodatkowe materiały dydaktyczne

Wytyczne postępowania ESC w tłumaczeniu na język polski dostępne są bezpłatnie na stronach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w zakładce “Wytyczne”.

Kryteria rozpoznań elektrokardiograficznych dostępne są w formie bezpłatnej na stronach Kardiologii Polskiej pod tym adresem. Podsumowanie wytycznych można odnaleźć na stronach Kardiologii Polskiej pod tym adresem oraz pod tym adresem.