O Klinice

Klinika Kardiologii Interwencyjnej powstała w roku 2015 jako kontynuatorka Zakładu Hemodynamiki i Angiokardiografii UJ CM przy Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

Sekretariat – dane kontaktowe:

  • tel. 12 614 35 01
  • fax 12 614 30 47